Privacybeleid

PRIVACYBELEID VOOR DE WEBSITE voor www.teenslippersbruiloft.be

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website; in dit beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke informatie zullen behandelen. Dit privacybeleid is voor deze website en wordt bediend door Zohula Ltd., handelend onder de naam Zohula.com. Het beleid beschrijft de verschillende gebieden met betrekking tot de privacy van de gebruiker en beschrijft de verplichtingen en eisen van de gebruikers, de website en de website-eigenaren. Ook de manier waarop deze website de gebruikersgegevens en -informatie verwerkt, opslaat en beschermt, wordt in dit beleid beschreven.

1. 1. DE WEBSITE

1.1 Deze website en de eigenaars ervan nemen een proactieve houding aan ten aanzien van de privacy van de gebruiker en zorgen ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om de privacy van de gebruikers tijdens hun bezoek te beschermen. Deze website voldoet aan alle nationale wetten en vereisten voor de privacy van de gebruiker in het Verenigd Koninkrijk.

2. 2. GEBRUIK VAN COOKIES

2.1 Dit privacybeleid beschrijft hoe Zohula.com de informatie die u Zohula.com verstrekt bij het gebruik van deze website gebruikt en beschermt. Zohula.com streeft ernaar om uw privacy te beschermen. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zohula.com kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

3. 3. WAT WE VERZAMELEN

3.1 Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

(a) naam

b) contactgegevens, met inbegrip van het e-mailadres

(d) demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en belangen, zoals postcode, voorkeuren en interesses

e) andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen van klanten

Voor een uitputtende lijst van cookies die we verzamelen, zie de sectie Lijst van cookies die we verzamelen.

4. 4. Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

4.1 Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, met name om de volgende redenen:

(a) Interne administratie

(b) We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.

(c) We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

(d) Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden.

(e) Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

5 VEILIGHEID

5.1 Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

6. 6. HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

6.1 Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt bij het analyseren van het webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en afkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

6.2 Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over het verkeer op onze website en het verbeteren van onze website om deze aan te passen aan de behoeften van onze klanten. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

6.3 Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd als u dat wenst. Dit kan voorkomen dat u niet volledig gebruik kunt maken van de website.

7. 7. HET BEHEREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

7.1 U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

(a) wanneer u gevraagd wordt een formulier op de website in te vullen, zoek dan naar het vakje dat u kunt aanvinken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand voor direct marketing doeleinden wordt gebruikt.

(b) indien u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons schriftelijk of per e-mail te contacteren op sales@zohula.nl

7.2 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden toe te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn als u ons vertelt dat u dit wenst.


7.2 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden toe te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn als u ons laat weten dat u dit wenst.

7.3 U kunt om gegevens vragen over persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder de Data Protection Act 1998. Een kleine vergoeding zal verschuldigd zijn. Als u een kopie van de informatie over u wilt ontvangen, schrijf dan naar 85 Great Portland Street, London W1W 7LT UK

7.4 Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail bereiken op het hierboven vermelde adres. Wij zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.

8. 8. LIJST VAN COOKIES DIE WE VERZAMELEN beschikbaar op aanvraag.

9. 9. CONTACT & COMMUNICATIE

9.1 Gebruikers die contact opnemen met deze website en/of de eigenaren ervan doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke informatie wordt privé gehouden en veilig opgeslagen tot een moment dat het niet langer nodig is of geen nut meer heeft, zoals beschreven in de Data Protection Act 1998. Alles is in het werk gesteld om te zorgen voor een veilig en beveiligd formulier voor het indienen van een e-mail, maar gebruikers die een dergelijk formulier gebruiken, wordt aangeraden om de e-mailprocessen op eigen risico uit te voeren.

9.2 Deze website en de eigenaren ervan gebruiken alle informatie die wordt verstrekt om u te voorzien van nadere informatie over de producten / diensten die zij aanbieden of om u te helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen of vragen die u hebt ingediend. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om u te abonneren op een e-mailnieuwsbrief programma dat de website gebruikt, maar alleen als dit duidelijk aan u is gemaakt en uw uitdrukkelijke toestemming is verleend bij het verzenden van een formulier voor het e-mailproces. Of waarbij u de consument eerder een product of dienst heeft gekocht bij of vraagt naar de aankoop van een product of dienst van het bedrijf waarop de e-mailnieuwsbrief betrekking heeft. Dit is geenszins een volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mailmarketingmateriaal. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. 10. EXTERNE LINKS

10.1 Hoewel deze website alleen gericht is op het opnemen van kwalitatieve, veilige en relevante externe links, wordt de gebruiker geadviseerd om een voorzichtig beleid te voeren voordat hij/zij op externe weblinks klikt die op deze website worden vermeld.

10.2 De eigenaren van deze website kunnen de inhoud van externe gelinkte websites niet garanderen of controleren, ondanks hun inspanningen. De gebruiker dient zich er daarom van bewust te zijn dat het klikken op externe links op eigen risico is en dat deze website en de eigenaren ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties die worden veroorzaakt door het bezoeken van de genoemde externe links.

11. 11. ADVERTENTIES EN GESPONSORDE LINKS

11.1 Deze website kan gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze worden doorgaans bediend via onze reclamepartners, aan wie mogelijk een gedetailleerd privacybeleid wordt verstrekt dat rechtstreeks betrekking heeft op de advertenties die zij serveren.

11.2 Door op dergelijke advertenties te klikken, wordt u naar de website van de adverteerder gestuurd via een doorverwijzingsprogramma dat gebruik kan maken van cookies en het aantal verwijzingen van deze website kan volgen. Dit kan het gebruik van cookies omvatten, die op hun beurt op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Gebruikers dienen er daarom rekening mee te houden dat zij op eigen risico op gesponsorde externe links klikken en dat deze website en de eigenaren ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties die worden veroorzaakt door het bezoeken van een van de genoemde externe links.

12. 12. SOCIALE MEDIA PLATFORMS

12.1 Op de sociale mediaplatformen van het bedrijf zijn dezelfde Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van toepassing.

12.2 Deze website kan gebruik maken van social sharing buttons die helpen om webinhoud rechtstreeks van webpagina's naar het social media platform in kwestie te delen. Gebruikers wordt geadviseerd om voor het gebruik van dergelijke sociale-delingsknoppen dit naar eigen goeddunken te doen en er rekening mee te houden dat het sociale-mediaplatform uw verzoek om een webpagina te delen via uw sociale-mediaplatformaccount kan volgen en opslaan.

teenslippers logo